Zpracování osobních údajů

dle ustanovení čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

(dále jen jako „Nařízení“ nebo „GDPR“).

Svým aktivním projevem vůle, tedy zaškrtnutím nepředvyplněného pole označeného jako Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů formou zasílání obchodních sdělení, tedy k marketingovým účelům Správce, tímto uděluji:

obchodní společnosti Leadgenia s.r.o.

se sídlem Hybernská 1012/30, Staré Město, PSČ 110 00, Praha 1

IČ: 04458206

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 247987,

a obchodní společnosti Zamerin s.r.o.

se sídlem Hybernská 1012/30, Staré Město, PSČ 110 00, Praha 1

IČ: 08419108

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 318739,

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,

a to konkrétně dále specifikovaných osobních údajů pro účely a v rozsahu níže uvedeném.

  • Kategorie osobních údajů:

Vaše identifikační a popisné údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo).

  • Účel zpracování:

Periodické a opakované zasílání informací o aktuálních nabídkách na finanční a jiné služby třetích stran (obchodní sdělení).

  • Doba zpracování osobních údajů:

Subjekt údajů uděluje Správci souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů po dobu, po kterou si přeje dostávat nabídky na finanční a jiné služby.

Subjekt údajů je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Správce je povinen v takovém případě provést neprodleně likvidaci osobních údajů, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od doručení takové žádosti Subjektu údajů.

Odvolat Vámi dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.lundea.com nebo e-mailové adresy souhlas@leadgenia.com.

  • Poučení subjektu údajů:

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.