Dluhopisy

Vše o dluhopisech v roce 2023

Zajímáte se o investice či přímo o dluhopisy a chcete vědět víc? Pak jste tu správně. Stejně jako investoři chtějí zhodnotit své peníze, chtějí i firmy a startupy růst a dosahovat lepších výsledků a k tomu často potřebují financování. Nejen pro tyto případy je tu již přes tisíc let dluhopis, který se za tu dobu neustále vyvíjí.

dluhopisy 1
1. KAPITOLA

Co jsou to dluhopisy?

Dluhopis je druh cenného papíru, který vydávají různé instituce nebo společnosti a který slouží jako závazek emitenta vůči věřiteli a to zejména finanční. Závazek emitenta vůči věřiteli znamená, že emitent je povinný splatit dlužnou částku a vyplatit výnosy (úroky) věřiteli.

Emitent = ten, kdo vydává dluhopis

Dluhopisy vydávají zejména státy nebo různé podniky a slouží k získání dostatečného kapitálu. Zjednodušeně se tak jedná o půjčku, kterou emitent rozprostře mezi více věřitelů.

Tím, že do dluhopisů investujete, se emitent zavazuje, že vám po dobu jejich platnosti bude vyplácet pravidelně úroky (jako by tak činil u běžné banky) a po skončení platnosti vám vyplatí i to, co jste za dluhopisy zaplatili, takzvanou nominální hodnotu. To znamená, že na dluhopisech tedy téměř vždy vyděláte (pokud daná firma nezkrachuje).

Diverzifikace

Dluhopisy jsou zároveň skvělým způsobem, jak diverzifikovat své investiční portfolio. Investovat do dluhopisů můžete začít od několika tisíc až po desítky milionů. Hranice zde jsou téměř neomezené a záleží na vašich finančních možnostech.

Dluhopisy mohou mít také různou formu. Může se jednat o dluhopisy na jméno, což znamená, že jsou vázané na danou osobu a je možné je převést na jinou osobu přepsáním. Pak existují také takzvané dluhopisy na doručitele, kdy je může spravovat osoba, která je skutečně vlastní.

Splatnost

Další věc, kterou je důležité zvážit je splatnost dluhopisů. Jedná se o čas po který vám budou chodit úroky z držení dluhopisů a po jehož skončení vám daný emitent zaplatí nominální hodnotu dluhopisu. Existují dluhopisy krátkodobé se splatností do jednoho roku, dluhopisy střednědobé se splatností jeden až deset let a pak dluhopisy dlouhodobé se splatností nad deset let. Zároveň s nimi můžete po celou dobu obchodovat na burze cenných papírů.

2. KAPITOLA

Druhy a dělení dluhopisů

Dluhopisy můžeme dělit podle několika různých kritérií. Uvedeme si ty nejvíce základní a nejdůležitější. Pojďme na to.

Podle emitenta

Podle emitenta dělíme dluhopisy podle toho kdo je vydal a za jakým účelem a za jaké situace. Díky tomu dokážeme lépe odhadnout jaké riziko investice do daných dluhopisů nese. Jako u všech investic i zde platí, že čím riskantnější investice, tím lepší úroky (spořicí účty jsou bezrizikové a mají minimální úroky, akcie jsou rizikové a mají možnost vysokého zhodnocení).

 1. Státní dluhopisy – jedná se o dluhopisy, které vydalo ministerstvo financí. Stát získané peníze používá nejčasteji ke splacení státního dluhu. Jedná se zároveň také o nejméně rizikové dluhopisy.
 2. Komunální dluhopisy – jedná se o dluhopisy, které vydává územní samosprávný celek jako například kraj, město nebo obec.
 3. Firemní (korporátní) dluhopisy – jedná se o dluhopisy, které vydává soukromá společnost za cílem získání kapitálu k dalšímu rozvoji.
 4. Bankovní dluhopisy – jedná se o dluhopisy, které vydává bankovní instituce.

Podle doby splatnosti

Podle doby splatnosti po které emitent přestane platit úroky a zaplatí věřiteli nominální hodnotu dluhopisů můžeme dělit dluhopisy takto:

 1. Krátkodobé – se splatností do jednoho roku
 2. Střednědobé – se splatnosti od jednoho do deseti let
 3. Dlouhodobé – se splatností nad desest let

Podle způsobu úročení

Dluhopisy můžeme také dělit podle toho, jak probíhá vyplácení úroků.

 1. Dluhopisy s pevným zúročením – úrok zůstává stejný po celou dobu trvání platnosti dluhopisu. Nevýhodou je, že může ztrácet na hodnotě kvůli inflaci nebo například ekonomické krizi.
 2. Dluhopisy s nulovým zúročením – emitent neplatí žádné úroky po dobu trvání platnosti dluhopisu. Věřitel vydělá na dluhopisu tak, že ho koupí levněji než je jeho nominální cena, kterou emitent zaplatí po konci platnosti.
 3. Dluhopisy s proměnným zúročením – výše úroku se mění dle referenční sazby.
 4. Indexované dluhopisy – výše úroku je navázána na index různých dalších atributů jako jsou mzdy, cena ropy, zlata atd.

Další dělení

Existují i další, speciální druhý dělení jako například:

 • konvertibilní dluhopisy
 • prioritní dluhopisy
 • podřízené dluhopisy
 • svlečené dluhopisy

Ovšem není důležité se o nich více rozepisovat.

3. KAPITOLA

Průměrné zhodnocení prostředků

Zhodnocení prostředků záleží na tom, jestli investujete do státních nebo soukromých dluhopisů. Obě varianty mají svá pro a proti. Pojďme se na ně podívat.

Státní

U státních dluhopisů se jedná ročně o zhodnocení cca. 2 %, které je ovšem navíc zdaněné ještě 15 % daní, na kterou je nutné pamatovat. Jedná se tak o ne zcela atraktivní zhodnocení. Na druhou stranu mají tyto dluhopisy skutečně nízkou míru rizika a o vaše peníze tak téměř jistě nepřijdete. Navíc je zde možnost kdykoliv dluhopisy odprodat zpět ve 100% hodnotě.

Státní dluhopisy jsou ovšem skvělou alternativou k termínovaným vkladům. Státní dluhopisy mají v současnosti vyšší zhodnocení a jsou likvidnější. Rychleji a bez sankce je totiž převedete zpět na peníze a navíc si necháváte již vyplacený úrok, o který v případě termínovaných vkladů při předčasném vyplacení přijdete.

Soukromé

U dluhopisů soukromých společností se můžeme dostat na roční zhodnocení přibližně od 5 % do 15 %. Záleží firma na firmě a jak dlouhá je doba platnosti dluhopisu. Čím delší, tím větší zhodnocení. Zároveň se ale jedná o rizikovější investici, kterou někteří finanční poradci nedoporučují jako příliš riskantní. Alternativou firemního financování pak mohou být firemní Peer to peer půjčky nebo Peer to peer faktoring, tedy proplacení faktur s dlouhou splatností.

4. KAPITOLA

Jak investovat do dluhopisů

Státní dluhopisy si můžete koupit rovnou od ČNB. Cena jednoho dluhopisu je 1 Kč. Podle oficiálních informací Ministerstva financí je možné dluhopisy koupit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Tržiště

Pro soukromé dluhopisy existují různá tržiště, kde je možné dluhopisy zakoupit. Někdy se jim říká také brokeři. Jedná se tak o mimoburzovní obchodování, kdy spolu obchodují napřímo emitent a věřitel, kteří si určí podmínky. Jedná se tak o trochu netransparentní obchodování, jelikož jednotlivé transakce nejsou nikde vidět.

Crowd funding

Crowdfunding nebo-li skupinové investování menších částek do většího počtu subjektů k cílové potřebné částce. Díky dostupnosti mezi širší veřejností se tak tento koncept stává čím dál víc populárním principem pro investici do firem. Tyto investice mají několik typů dle odměny, kterou získají přispěvatelé:

 • charitativní
 • odměnový
 • dluhový
 • podílový

Přičemž dluhový typ je právě forma dluhopisu. Na světě jsou nejznámější platformy Kickstarter nebo Indiegogo. V Česku máme HitHit, Donio, Fundlift a další, menší platformy.

Statistiky crowd funding platformy Kickstarter

kickstarter min

Historický graf, statistika aktuální k 30.8.2020

Burzy

Dluhopisy se ale můžou obchodovat i na burzách a veřejných trzích, kde můžete kupovat dluhopisy od jiných věřitelů. Dluhopisy je totiž možné kdykoliv prodat a koupit od jiných věřítelů. Díky tomu máte mnohem širší možnosti při investici.

5. KAPITOLA

Shrnutí

Investice do dluhopisů je skvělým způsobem, jak diverzifikovat své investiční portfolio. Pokud investujete rozumně, je téměř jisté, že o své peníze nepřijdete. Nicméně stejně jako ostatní formy investování, i dluhopis musí zapadat do vaší investiční strategie.

Použité zdroje

[1] Různí autoři. Dluhopisy. In Wikipedia.org. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dluhopis

Napsal autor

Eva Holmanová

Eva je fanouškem crowdfundingu (skupinového investování) díky kterému nejen zhodnocuje peníze, ale i podporuje zajímavé projekty a neziskové organizace. Ráda investuje do věcí, které mají smysl a to si žádá pečlivou analýzu - na to je Eva mistr. Analýzy, výsledovky, výkazy, v tom plave jako ryba ve vodě.

Napsat komentář