Penzijní spoření

Vše o penzijním spoření v roce 2023

I když nás jeden čas bankéři i státníci strašili, že brzy nebude na důchody, dnes už to vidíme trochu jinak. Původně zavedený II. pilíř byl zrušen a lidé si opět mohou na důchod spořit zcela „dobrovolně“. To sice mohli i předtím, ale bylo to trochu komplikované. Se zrušením II. pilíře došlo i u penzijního spoření (dříve penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření) k určitým změnám. Víte, jaké má nyní penzijní spoření podmínky, výhody a proč se vyplatí si ho uzavřít?

penzijko min
1. KAPITOLA

Co je to penzijní spoření

Penzijní spoření je speciální spořící účet, na který si můžete dobrovolně odkládat určitou sumu peněz. Je potřeba na něj spořit pravidelně, v měsíčních intervalech. Podle toho, kolik si měsíčně odkládáte, máte možnost získávat státní podporu – příspěvek. Ten činí 90 až 230 Kč – v případě, že si odkládáte alespoň 1000 Kč měsíčně. Vedle státního příspěvku získáte i zajímavé zhodnocení ve fondech, které si můžete vybrat zcela sami, nebo využít doporučení bankéřů.

Přispěvky

Kromě vás samotných může na vaše penzijní spoření přispívat i váš zaměstnavatel. Na jeho příspěvky se sice nevztahuje státní podpora, ale i tak – každá koruna je dobrá. Peníze, které vkládáte na penzijní spoření vy sami, můžete využít na daňový odpočet. Penzijní spoření je zkrátka výhodné po všech stránkách.

Lze peníze vybrat dřív?

Peníze v penzijním spoření jsou sice vázané (podobně jako termínovaný vklad), ale v případě nutnosti si je můžete vybrat už po dvou letech (24 měsících aktivního spoření) a to formou tzv. odbytného. Získáte je zpět i s aktuálním zhodnocením, ale bez státní podpory. Tu budete muset vrátit. Pokud jste uplatnili daňové odpočty, bude potřeba je zdanit zpětně. Počítejte také s tím, že zaplatíte 15% daň z výnosu a 15 % z příspěvků zaměstnavatele.

Jak vidíte, peníze z penzijního spoření můžete získat už po dvou letech, ale není to příliš výhodné. Proto je vždy lepší před začátkem spoření promyslet, jestli peníze budete potřebovat dříve, nebo je skutečně chcete využít až v penzi. Pak se vyplatí penzijní spoření po všech stránkách.

2. KAPITOLA

Zhodnocení peněz na penzijním spoření

Termínovaný vklad se řídí zákonem č. 218/2000 Sb. Nejdůležitější pasáž pro spotřebitele je ta o pojištění peněz. Mnoho lidí o tomto pojištění vůbec neví, a když už, tak mají jen velmi mlhavou představu, jak to vlastně je. Pouze čtvrtina lidí ví, jak jsou jejich vklady pojištěny. Pojďme si to tedy jednoduše vysvětlit.

Státní příspěvek

Jak už jsme nastínili výše, zhodnocení na penzijním spoření přináší hned několik zdrojů. Jedním je státní příspěvek, který je připisován jednou za čtvrt roku a činí až 230 Kč měsíčně, při spoření 1000 Kč a výše. To dělá až 2760 Kč od státu za rok. Minimální částka pro získání státní podpory je 300 Kč – pak je státní příspěvek 90 Kč. Kdo spoří méně, nemůže se státní podporou počítat. Spořit však můžete už od 100 Kč. Každá koruna se počítá a pokud to nejde víc, je dobré odkládat alespoň minimum. Časem se může vaše finanční situace zlepšit a pak si budete moci váš příspěvek navýšit. Výše příspěvku se dá kdykoli měnit podle vaší situace – snížit i zvýšit.

Investiční fondy

Druhou možností, jak zhodnotit své peníze na penzijním spoření, jsou fondy. Všechny finance, které spoříte (vy i příp. váš zaměstnavatel) se ukládají do fondů. Každá penzijní společnost má k dispozici 4 různé fondy, ze kterých si klient může vybrat. Proč právě čtyři?

Konzervativní fond

Protože každý z těchto fondů nese jiný výnos a jiné riziko. Každý se také doporučuje jinému klientovi a v jiném věku. Většina bank má k dispozici fond konzervativní – ten je pro banky povinný a je nejméně rizikový. Klienti v něm ale nemusí získat tak vysoké zhodnocení, jako ve fondech ostatních. Každá penzijní společnost přitom doporučuje před důchodem – a tím i před ukončením penzijního spoření – přesunout peníze právě na konzervativní fond.

Dynamický fond

Dále mají banky k dispozici fond dynamický, který naopak nese vyšší riziko, ale také vyšší výnosy. Vyplatí se především mladým lidem a v případě, že budete spořit v dlouhém časovém horizontu (i 20 let). Pokud si vkládáte peníze do dynamického fondu a po dvou letech spoření si přijdete pro odbytné, může se stát, že proděláte.

Vyvážené fondy

Další dva fondy jsou něco mezi konzervativním a dynamickým. Mohou mít různé názvy, některá společnost nabízí další fondy konzervativní, jiná fondy vyvážené atd. Jejich výnosy opět závisí na výši rizika.

Pokud si nejste jistí, jaký z fondů pro své spoření vybrat, nesmutněte. Bankéři i investiční specialisté vámi vybrané společnosti vám s tím pomohou. Budou se zajímat, zda dáváte přednost vyššímu zisku i v případě většího rizika, nebo byste raději zvolili jistotu i když s nižším zhodnocením. Možnost je také rozdělit peníze do několika fondů, což je výhodná varianta pro ty, kteří nechtějí příliš riskovat, ale chtějí vyšší zhodnocení. Investiční strategie se dá v průběhu let měnit, takže pokud by se vám vybraný model nezamlouval, nic se neděje.

3. KAPITOLA

Jak vybrat peníze z penzijního spoření

Peníze z penzijního spoření je možné vybrat hned několika způsoby. Záleží na tom, kdy jste si jej zakládali a jak dlouho již spoříte. První variantou je tzv. odbytné, o které lze požádat ve chvíli, kdy máte naspořeno 24 řádných příspěvků, tedy po 2 letech spoření. O odbytné je možné požádat i v 18 letech, pokud jste svému dítěti spořili na penzijní spoření alespoň 10 let, tedy na spoření bylo vloženo 120 řádných příspěvků.

Spoření do stáří

Pokud se rozhodnete vydržet spořit skutečně až na penzi, máte rovněž více možností. Své peníze můžete vybrat jednorázově. Podmínkou je, aby vám bylo alespoň 60 let a spořili jste alespoň 5 let. Druhou možností je vyplácení vašich peněz formou starobní penze. Podmínky pro vyplácení jsou stejné, jako u jednorázového vyrovnání. Je potřeba přitom zvolit dobu, po kterou chcete rentu získávat – minimálně však 3 roky. Částka přitom musí činit minimálně 500 Kč. Podmínky 60 let věku a 5 let spoření se vztahují i k postupnému vyplácení přes životní pojišťovnu.

Předčasný důchod

Může se stát, že se rozhodnete jít do tzv. předdůchodu. I v takovém případě máte nárok na výběr svých peněz z penzijního spoření. A co víc – penzijní spoření je dokonce podmínkou k tomu, abyste mohli do předdůchodu odejít. Je totiž potřeba naspořit si dostatečnou sumu peněz. Pokud se rozhodnete jít do důchodu už 5 let před dosažením důchodového věku, musíte mít naspořeno alespoň 500.000 Kč. Pokud 3 roky předem, je potřeba naspořit 300.000 Kč atd.

Invalidita třetího stupně

Poslední variantou, kdy si můžete nechat vyplácet peníze ze svého penzijního spoření, je invalidita 3. stupně. Pokud je vám přiznána, máte nárok na výplatu renty ze svých naspořených peněz.

4. KAPITOLA

Pro koho je penzijní spoření vhodné

Penzijní spoření je vhodné prakticky pro všechny, kteří chtějí myslet na svou budoucnost, ať už půjdou do penze za 30 let nebo za 5. Důležité je uvědomit si, že když už se rozhodnete spořit, musíte si odkládat pravidelně. Než penzijní spoření uzavřete, dobře si promyslete – nebo se poraďte s bankéřem, jaký fond, popř. více fondů zvolíte. Myslete na to, že pokud už vám do důchodu zbývá málo času, je vhodné ukládat peníze raději do konzervativního fondu

Penzijní spoření pro děti

V současné době existuje i penzijní spoření pro děti. I když to zní možná zvláštně, dětem je možné spořit na důchod už prakticky od kolébky. Neznamená to ovšem, že budou mít peníze opravdu až v penzi. V 18 letech si mohou požádat o tzv. odbytné, které jim zajistí finance např. na studia, nebo jim pomohou do začátku samostatného života.

5. KAPITOLA

Shrnutí

Veškeré informace zveřejněné v tomto článku jsou platné pro rok 2020. Měli bychom ale ještě upřesnit, že v roce 2020 se stále můžete setkat kromě penzijního spoření i s tzv. penzijním připojištěním, které se uzavíralo dříve. Není sice možné jej nově uzavřít, ale někteří z vás ho možná mají založené a spoří si na něj. Vaše peníze jsou ukládány do tzv. transformovaného fondu, který je bezpečný, ale nečekejte žádné velké výnosy. Výběr peněz z penzijního připojištění je podobný – lze si vybrat odbytné, výsluhovou penzi, starobní penzi, invalidní penzi, pozůstalostní penzi a jednorázovou výplatu naspořených peněz.

Nahraďte starou verzi penijního spoření

Pokud máte ještě do důchodu daleko a rádi byste své peníze zhodnotili lépe, doporučuje se přechod na výše uváděné penzijní spoření, která má lepší podmínky, můžete si sami vybrat, do jakých fondů chcete spořit a máte mnohem více způsobů výplaty. Navíc kdo chce jít do předdůchodu, bez penzijního spoření to nepůjde.

Pro a proti

Výhody

 • Zajímavé zhodnocení v investičních fondech
 • Státní podpora až 230 Kč měsíčně
 • Příspěvky zaměstnavatele
 • Možnost vybrat peníze už po 2 letech spoření
 • Jistota finančního zázemí v penzi
 • Výběr celé částky najednou nebo jako renta
 • Investiční fondy lze v průběhu spoření měnit
 • Výši příspěvku můžete měnit podle svých potřeb
 • Možnost daňového zvýhodnění

Nevýhody

 • Pokud nechcete vracet státní příspěvky, nežádejte o odbytné
 • Peníze dlouhodobě vázány

Zdroje

 1. Wikipedia. Penzijní spoření. In wikipedia.org [online]. 2020. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/Penzijn%C3%AD_p%C5%99ipoji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
 2. Lukáš Rubeš. Doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření. 2013. ISBN: 978-80-260-3892-4, EAN: 9788026038924 
 3. Ministerstvo financí České republiky. Zákon č. 427/2011 Sb. Dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=427/2011&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
 4. Finance.cz. Princip důchodového spoření. In. finance.cz [online]. Dostupné z: https://www.finance.cz/duchody-a-davky/penzijni-pripojisteni/abeceda-duchodove-sporeni/princip-duchodoveho-sporeni/
 5. Finance.cz. Proč využít penzijní připojištění. In. finance.cz [online]. Dostupné z: https://www.finance.cz/duchody-a-davky/penzijni-pripojisteni/abeceda-penzijniho-pripojisteni/proc-vyuzit-penzijni-pripojisteni/
 6. Aktualne.cz. Státní příspěvek na penzijní připojištění. In. aktualne.cz [online]. Dostupné z: https://www.aktualne.cz/wiki/finance/penzijni-pripojisteni-statni-prispevek/r~i:wiki:1317/
 7. Idnes.cz. Proč vyměnit staré penzijní spoření za nové. In. idnes.cz [online]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/finance/penze/penzijni-pripojisteni-penze-duchod-sporeni-doplnkove-penzijni-sporeni-vynos-zhodnoceni-transformovan.A200515_082238_penze_sov
 8. Penize.cz. Doplňkové penzijní spoření. In. penize.cz [online]. Dostupné z: https://www.penize.cz/doplnkove-penzijni-sporeni

Napsal autor

Libor Žůrek

Libor se už několik let pohybuje v bankovnictví, takže rozumí tomu, jak funguje. Laik by si totiž mohl myslet, jak jsou banky zlé a ždímou obyčejné lidi, ale často to není tak černobílé. Banky jsou svázány různými pravidly, které musí dodržovat a těm Libor rozumí (sám v jedné bance pracuje). Díky tomu se dokáže orientovat v podmínkách jednotlivých bank, rozdílům v nich a dokonce dokáže odhadovat i jejich další vývoj.

Napsat komentář